Previous
 • Tài liệu hướng dẫn thực tập TN, ôn thi TN và hồ sơ TN

  Học viên tải các file đính kèm trong nội dung chi tiết.... Read more

 • Giới thiệu Đại học Mở Hà Nội

  Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ Read more

 • Hướng dẫn tra cứu điểm học tập và lịch học, thi

  Sau khi thay đổi nội dung và cấu trúc của website - Trung tâm Đà Nẵng của ĐH Mở Hà Nội Read more

 • Thông báo tuyển sinh đại học đợt 1/2014

  Thông báo tuyển sinh đại học đợt 1/2014 Read more

 • Lịch học - thi của các lớp từ xa 2014

  Lịch học và thi các lớp từ xa của từng khu vực 2014 Read more

 • Kế hoạch thực tập tốt nghiệp từ xa 2014 - 2015

  Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ từ xa năm 2014 - 2015 Read more

 • Dự kiến kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp

  Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dự kiến của các lớp Read more

 • Kế hoạch thi TN hệ từ xa đợt 2 năm 2014

  Kế hoạch thi TN hệ từ xa đợt 2 năm 2014 Read more

Next