Previous
Next

“Viện Đại học Mở Hà Nội là tổ chức hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý và được hưởng mọi quy chế của một trường đại học công lập". “Viện Đại học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo Từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội…”. (Trích Quyết định 535/TTg ngày 03/11/1993 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội)

     - Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 104/QĐ, do Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội ký ngày 05 tháng 05 năm 1994.
     - Văn phòng đóng trên địa bàn TP. Đà Nẵng theo quyết định số 341/QĐ-UB, do Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ký ngày 06 tháng 03 năm 1995.

1. Địa điểm đặt văn phòng:

     295. Nguyễn Tất Thành - Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng
     Điện thoại: 0236(3.894.835/3.886.721)     Fax: 0236.3.894.836     
     Website: http://danang.hou.edu.vn       E-mail: dhmcdn@vnn.vn

 2. Chức năng nhiệm vụ:

     - Trung tâm là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội.

     - Điều hành công tác đào tạo của Viện tại khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Nam.

3. Quy mô đào tạo:

     - Số lượng học viên đang theo học tại Trung tâm (tính đến thời điểm tháng 12/2011) là: 3.872 học viên, trong đó:

     + Hệ Từ xa: 4.277 học viên

     + Hệ Vừa làm vừa học: 215 học viên

   
4. Ngành đào tạo:

     - Quản trị kinh doanh

     - Kế toán

     - Luật kinh tế

     - Ngôn ngữ Anh

     - Công nghệ thông tin
    
     - Tài chính ngân hàng

5. Công tác tuyển sinh:

     - Hàng năm Trung tâm tuyển sinh cho các hệ đào tạo thành hai đợt:

     + Đợt 1: Từ tháng 3 đến tháng 7

     + Đợt 2: Từ tháng 9 đến tháng 12