Previous
Next
Lớp / Khóa học : K17QTKD-DN
Nội dung

Bảng điểm lớp TX17QTKD - Trung tâm Đà Nẵng

Ngày ban hành 16/08/2016
Năm nhập học 2011
Ngành đào tạo Quản trị Kinh doanh
Địa điểm đào tạo ĐH Mở HN - Tại Đà Nẵng
Người cập nhật Admin
Loại hình đào tạo Từ xa
Tải về máy Đã xem : 1765 | Đã tải: 1235
Nội dung chi tiết
Thắc mắc về điểm liên hệ: thanhanh1308@gmail.com;trinhthaiha.hou@gmail.com;hang9501@gmail.com