Previous
Next
Lớp / Khóa học : K19QTKD-DN
Nội dung

Bảng điểm lớp TX19QTKD - Trung tâm Đà Nẵng

Ngày ban hành 13/06/2017
Năm nhập học 2013
Ngành đào tạo Quản trị Kinh doanh
Địa điểm đào tạo ĐH Mở HN - Tại Đà Nẵng
Người cập nhật Admin
Loại hình đào tạo Từ xa
Tải về máy Đã xem : 1418 | Đã tải: 620
Nội dung chi tiết
Thắc mắc về điểm liên hệ: thanhanh1308@gmail.com; trinhthaiha.hou@gmail.com