Previous
Next
Lớp / Khóa học : K14LKT-DN
Nội dung

Bảng điểm lớp TX14 Luật Kinh tế - TT Đà Nẵng

Ngày ban hành 13/06/2017
Năm nhập học 2014
Ngành đào tạo Luật Kinh tế
Địa điểm đào tạo ĐH Mở HN - Tại Đà Nẵng
Người cập nhật Admin
Loại hình đào tạo Từ xa
Tải về máy Đã xem : 1219 | Đã tải: 495
Nội dung chi tiết
Liên hệ: thanhanh1308@gmail.com, trinhthaiha.hou@gmail.com, hang9501@gmail.com