Previous
Next
Lớp / Khóa học : K13LKT-DN
Nội dung

Bảng điểm lớp TX13 Luật Kinh tế - TT Đà Nẵng

Ngày ban hành 13/06/2017
Năm nhập học 2013
Ngành đào tạo Luật Kinh tế
Địa điểm đào tạo ĐH Mở HN - Tại Đà Nẵng
Người cập nhật Admin
Loại hình đào tạo Từ xa
Tải về máy Đã xem : 1438 | Đã tải: 846
Nội dung chi tiết
Liên hệ: thanhanh1308@gmail.com;trinhthaiha.hou@gmail.com;hang9501@gmail.com