Previous
Next
Giới thiệu Đại học Mở Hà Nội

Giới thiệu Đại học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 06-03-2014 11:49:49 PM | Đã xem: 4476 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy mô đào tạo , Ngành đào tạo
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1