Previous
Next
Thông báo

Thông báo Lễ trao bằng tôt nghiệp ngày 13/10/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 24-09-2019 02:55:50 AM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin mới , Thông tin Tốt nghiệp
Thông báo

Thông báo Lễ trao bằng tôt nghiệp ngày 06/10/2019 tại Gia Lai

Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học tại TTGDTX tỉnh Gia Lai

Đăng lúc: 24-09-2019 02:53:11 AM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin mới , Thông tin Tốt nghiệp
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2019

thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đại học từ xa năm học 2019 -2020

Đăng lúc: 08-08-2019 12:23:51 AM | Đã xem: 412 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Đăng lúc: 29-07-2019 11:07:45 PM | Đã xem: 256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 25-07-2019 11:56:20 PM | Đã xem: 184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Thông tin Lễ trao bằng tôt nghiệp ngày 28/7/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin Lễ trao bằng tôt nghiệp ngày 28/7/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Thông báo Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học ngày 28/7/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 24-07-2019 03:05:12 AM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Tốt nghiệp
Kế hoạch thi ngày 11/8/2019 EHou tại địa điểm thi Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch thi ngày 11/8/2019 EHou tại địa điểm thi Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch thi ngày 11/8/2019 các lớp chương trình Ehou tại điểm thi Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 23-07-2019 05:17:13 AM | Đã xem: 119 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 23-07-2019 05:11:38 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 11-07-2019 09:12:04 PM | Đã xem: 326 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh