Previous
Next
Lịch thi lần 1 và lần 2 tháng 5&6, CT Hou - Topica tại Trường TC Vạn Tường

Lịch thi lần 1 và lần 2 tháng 5&6, CT Hou - Topica tại Trường TC Vạn Tường

Lịch thi lần 1 và lần 2, tháng 5&6 tại Trường TC Vạn Tường

Đăng lúc: 15-05-2020 03:16:06 AM | Đã xem: 278 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 15-05-2020 03:13:23 AM | Đã xem: 234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Lịch thi lần 1, các lớp CT Hou-Topica tại điểm thi Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần 1, các lớp CT Hou-Topica tại điểm thi Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần I, các lớp CT Hou-Topica, ngày 21/06/2020 tại Trung tâm Đà Nẵng

Đăng lúc: 14-05-2020 10:06:33 PM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Lịch thi lần 1, các lớp CT Hou-Topica tại điểm thi Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần 1, các lớp CT Hou-Topica tại điểm thi Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần I, các lớp CT Hou-Topica, ngày thi 31/05/2020 tại Trung tâm Đà Nẵng

Đăng lúc: 14-05-2020 10:03:06 PM | Đã xem: 169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Lịch thi lần 2, các lớp Ehou; Hou-Topica - Điểm thi tại Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần 2, các lớp Ehou; Hou-Topica - Điểm thi tại Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần 2, các lớp ngày 24/5/2020, CT Hou-Topica điểm thi tại Trung tâm Đà Nẵng

Đăng lúc: 14-05-2020 09:56:42 PM | Đã xem: 164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Lịch thi lần 2 các lớp Ehou, tại Trường TC Âu Việt

Lịch thi lần 2 các lớp Ehou, tại Trường TC Âu Việt

Lịch thi lần 2, các lớp Ehou, ngày 24/05/2020; điểm thi tại Trường TC Âu Việt

Đăng lúc: 14-05-2020 09:46:06 PM | Đã xem: 169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Lịch thi K12 Trường CN Bách Khoa

Lịch thi K12 Trường CN Bách Khoa

Thông báo lịch thi K12, ngày 12/01/2020 tại Trường CN Bách Khoa

Đăng lúc: 02-01-2020 10:03:24 PM | Đã xem: 276 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Lịch học - Thi