Previous
Next
Thông báo lịch thi

Kế hoạch thi ngày 29/9/2019 tại địa điểm thi Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng

Lịch thi ngày 29/9/2019 tại điểm thi Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng

Đăng lúc: 25-09-2019 05:24:34 AM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Thông báo lịch thi

Kế hoạch thi ngày 29/9/2019 tại địa điểm thi Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định

Lịch thi các lớp ngày 29/9/2019 tại điểm thi Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định

Đăng lúc: 25-09-2019 05:21:34 AM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Thông báo lịch thi

Kế hoạch thi ngày 06/10/2019 tại địa điểm thi Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Lịch thi ngày 06 tháng 10 năm 2019 tại Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 25-09-2019 05:17:24 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 29-07-2019 11:07:45 PM | Đã xem: 264 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Lịch học - Thi
Kế hoạch thi ngày 11/8/2019 EHou tại địa điểm thi Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch thi ngày 11/8/2019 EHou tại địa điểm thi Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch thi ngày 11/8/2019 các lớp chương trình Ehou tại điểm thi Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 23-07-2019 05:17:13 AM | Đã xem: 125 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 23-07-2019 05:11:38 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 22-07-2019 03:18:45 AM | Đã xem: 93 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Kế hoạch thi ngày 04/8/2019 - Địa điểm tại Trường TC Âu Việt - thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch thi ngày 04/8/2019 - Địa điểm tại Trường TC Âu Việt - thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch thi ngày 04/8/2019, điểm thi tại Trường Trung cấp Âu Việt

Đăng lúc: 22-07-2019 03:14:57 AM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi