Previous
Next
Thông tin tuyển sinh năm 2020

Thông tin tuyển sinh năm 2020

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020

Đăng lúc: 07-09-2020 11:03:24 PM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới
Lịch thi lần 1 và lần 2 tháng 5&6, CT Hou - Topica tại Trường TC Vạn Tường

Lịch thi lần 1 và lần 2 tháng 5&6, CT Hou - Topica tại Trường TC Vạn Tường

Lịch thi lần 1 và lần 2, tháng 5&6 tại Trường TC Vạn Tường

Đăng lúc: 15-05-2020 03:16:06 AM | Đã xem: 278 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 15-05-2020 03:13:23 AM | Đã xem: 234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Lịch thi lần 1, các lớp CT Hou-Topica tại điểm thi Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần 1, các lớp CT Hou-Topica tại điểm thi Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần I, các lớp CT Hou-Topica, ngày 21/06/2020 tại Trung tâm Đà Nẵng

Đăng lúc: 14-05-2020 10:06:33 PM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Lịch thi lần 1, các lớp CT Hou-Topica tại điểm thi Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần 1, các lớp CT Hou-Topica tại điểm thi Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần I, các lớp CT Hou-Topica, ngày thi 31/05/2020 tại Trung tâm Đà Nẵng

Đăng lúc: 14-05-2020 10:03:06 PM | Đã xem: 171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Lịch thi lần 2, các lớp Ehou; Hou-Topica - Điểm thi tại Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần 2, các lớp Ehou; Hou-Topica - Điểm thi tại Trung tâm Đà Nẵng

Lịch thi lần 2, các lớp ngày 24/5/2020, CT Hou-Topica điểm thi tại Trung tâm Đà Nẵng

Đăng lúc: 14-05-2020 09:56:42 PM | Đã xem: 164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Lịch thi lần 2 các lớp Ehou, tại Trường TC Âu Việt

Lịch thi lần 2 các lớp Ehou, tại Trường TC Âu Việt

Lịch thi lần 2, các lớp Ehou, ngày 24/05/2020; điểm thi tại Trường TC Âu Việt

Đăng lúc: 14-05-2020 09:46:06 PM | Đã xem: 169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
"Sinh viên với văn hóa đọc thời đại 4.0"

"Sinh viên với văn hóa đọc thời đại 4.0"

Kế hoạch tuyên truyền, phát triển phong trào văn hóa đọc sách

Đăng lúc: 05-05-2020 09:50:12 PM | Đã xem: 152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 08-03-2020 10:50:12 PM | Đã xem: 171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức
Đăng lúc: 25-07-2019 11:56:20 PM | Đã xem: 940 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Kết quả tốt nghiệp

Kết quả tốt nghiệp

http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/

Đăng lúc: 13-11-2016 08:24:00 PM | Đã xem: 4796 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Tốt nghiệp
Văn bản - Biểu mẫu

Văn bản - Biểu mẫu

Hồ sơ đặt trạm (năm 2020)

Đăng lúc: 07-07-2016 03:44:13 AM | Đã xem: 2348 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin tuyển sinh