Previous
Next
Đăng lúc: 21-04-2015 02:47:59 AM | Đã xem: 9138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Giới thiệu Đại học Mở Hà Nội

Giới thiệu Đại học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 06-03-2014 11:49:49 AM | Đã xem: 8627 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy mô đào tạo , Ngành đào tạo
  Trang trước  1 2