Quy định nội dung ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng

Quy định nội dung ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng
Nội dung ghi trên văn bằng

Tác giả bài viết: Binhnguyenvan.mhn

Nguồn tin: Luatvietnam.vn - HOU-DN