Previous
Next
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2019

thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đại học từ xa năm học 2019 -2020

Đăng lúc: 08-08-2019 12:23:51 AM | Đã xem: 259 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Đăng lúc: 29-07-2019 11:07:45 PM | Đã xem: 182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 25-07-2019 11:56:20 PM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Thông tin Lễ trao bằng tôt nghiệp ngày 28/7/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin Lễ trao bằng tôt nghiệp ngày 28/7/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Thông báo Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học ngày 28/7/2019 tại TP Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 24-07-2019 03:05:12 AM | Đã xem: 105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Tốt nghiệp
Kế hoạch thi ngày 11/8/2019 EHou tại địa điểm thi Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch thi ngày 11/8/2019 EHou tại địa điểm thi Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch thi ngày 11/8/2019 các lớp chương trình Ehou tại điểm thi Trường TC Âu Việt, thành phố Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 23-07-2019 05:17:13 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 23-07-2019 05:11:38 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 22-07-2019 03:18:45 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Kế hoạch thi ngày 04/8/2019 - Địa điểm tại Trường TC Âu Việt - thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch thi ngày 04/8/2019 - Địa điểm tại Trường TC Âu Việt - thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch thi ngày 04/8/2019, điểm thi tại Trường Trung cấp Âu Việt

Đăng lúc: 22-07-2019 03:14:57 AM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Đăng lúc: 11-07-2019 09:12:04 PM | Đã xem: 268 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Đăng lúc: 11-07-2019 03:36:16 AM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Tốt nghiệp
Kết quả tốt nghiệp

Kết quả tốt nghiệp

http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/

Đăng lúc: 13-11-2016 08:24:00 PM | Đã xem: 3990 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Tốt nghiệp
Đăng lúc: 07-07-2016 03:44:13 AM | Đã xem: 1816 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Tốt nghiệp
Đăng lúc: 21-04-2015 02:47:59 AM | Đã xem: 8475 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Giới thiệu Đại học Mở Hà Nội

Giới thiệu Đại học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 06-03-2014 11:49:49 AM | Đã xem: 8006 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy mô đào tạo , Ngành đào tạo