Previous
Next
Lịch học - thi của các lớp từ xa 2017

Lịch học - thi của các lớp từ xa 2017

Lịch học và thi các lớp từ xa của từng khu vực năm 2017

Đăng lúc: 21-04-2017 10:10:00 AM | Đã xem: 4716 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Kết quả tốt nghiệp

Kết quả tốt nghiệp

Kết quả thi tốt nghiệp

Đăng lúc: 14-11-2016 08:24:00 AM | Đã xem: 1613 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Tốt nghiệp
Đăng lúc: 23-08-2016 07:38:59 AM | Đã xem: 2063 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Đăng lúc: 07-07-2016 02:44:13 PM | Đã xem: 461 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Tốt nghiệp
Đăng lúc: 06-05-2016 09:46:07 AM | Đã xem: 703 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới
Đăng lúc: 21-04-2015 01:47:59 PM | Đã xem: 5152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Hướng dẫn tra cứu điểm học tập và lịch học, thi

Hướng dẫn tra cứu điểm học tập và lịch học, thi

Sau khi thay đổi nội dung và cấu trúc của website - Trung tâm Đà Nẵng của ĐH Mở Hà Nội

Đăng lúc: 07-03-2014 12:02:21 AM | Đã xem: 6193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh
Giới thiệu Đại học Mở Hà Nội

Giới thiệu Đại học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 06-03-2014 11:49:49 PM | Đã xem: 5100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quy mô đào tạo , Ngành đào tạo
Tài liệu hướng dẫn thực tập TN, ôn thi TN và hồ sơ TN

Tài liệu hướng dẫn thực tập TN, ôn thi TN và hồ sơ TN

Học viên tải các file đính kèm trong nội dung chi tiết....

Đăng lúc: 05-03-2014 04:45:01 PM | Đã xem: 3484 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Tốt nghiệp