Previous
Next
Đăng lúc: 13-08-2017 09:44:14 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Tuyển sinh , Thông tin tuyển sinh

Kế hoạch trao bằng Tốt nghiệp Đại học VLVH – Đợt 1 năm 2017

KH phát bằng TN Đại học hệ VLVH ngày 12/08/2017

Đăng lúc: 08-08-2017 03:28:09 AM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới
Lịch học - thi của các lớp từ xa 2017

Lịch học - thi của các lớp từ xa 2017

Lịch học và thi Từ xa năm 2017 (update 30/06/2017)

Đăng lúc: 29-06-2017 10:10:00 PM | Đã xem: 5576 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Lịch học - Thi
Kết quả tốt nghiệp

Kết quả tốt nghiệp

http://tmas.hou.edu.vn/totnghieptuxa/

Đăng lúc: 13-11-2016 08:24:00 PM | Đã xem: 2223 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Tốt nghiệp
Đăng lúc: 07-07-2016 03:44:13 AM | Đã xem: 741 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Tốt nghiệp