Lịch học - thi của các lớp từ xa 2017

Lịch học và thi Từ xa năm 2017 (update 30/06/2017)
(Nhấn vào lớp cần xem lịch, tải về lịch học, lịch thi)

* Đà Nẵng

- TX 19,20 Kế toán
- TX 19,20 QTKD
- TX 13,14 Luật Kinh tế

- TX 16 Luật Kinh tế

* Gia Lai - Luật Kinh tế
- TX16 Gia Lai
- TX16 An Khê
- TX15 Kong Chro
- TX15 Krongpa

* Tôn Đức Thắng
- TX13LKT


* Đắk Hà
- TX14LKT

* Quảng Trị
- TX21QTKD


* Kế hoạch tốt nghiệp các lớp

Tác giả bài viết: Hang Nguyen