THÔNG BÁO MỨC HỌC PHÍ KÌ 1 CỦA TRUNG TÂM ĐÀ NẴNG VÀ CÁC TRẠM LIÊN KẾT - ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI