Thông Báo Tuyển Sinh - Chương Trình Liên Kết Vatel Pháp - ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Thông Báo Tuyển Sinh – Chương Trình Liên Kết Vatel Pháp

Thông Báo Tuyển Sinh – Chương Trình Liên Kết Đào Tạo Ngành Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế – Vatel – Pháp.

Ngày: 27/08/2021

Số: 4336 / TB-DHM