Học Phí & Học Bổng - ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Học Phí & Học Bổng

Mức thu học phí năm học 2021-2022:

Để cùng chia sẻ những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra và giảm bớt gánh nặng tài chính đối với nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và các bậc phụ huynh, Trường Đại học Mở Hà Nội không tăng học phí theo lộ trình đã đề ra. Theo đó, Nhà trường giữ nguyên mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 bằng với mức thu của năm học 2020-2021 đã ban hành theo Quyết định 2340/QĐ-ĐHM ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội. 

Nhà trường mong muốn và tin tưởng hơn 30.000 nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên sẽ là những công dân gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định và khuyến cáo trong công tác phòng chống Covid-19, tiếp tục sử dụng có hiệu quả hệ thống đào tạo trực tuyến vào học tập và nghiên cứu, cùng tập thể sư phạm Nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch năm học 2021-2022, cùng Ngành Giáo dục và cả nước vượt qua đại dịch.

TB 4019 về mức thu HP&thu khác NH 21-22